Συσκευασία, μεταφορά, αποθήκευση σκόνης οξειδίου του ψευδαργύρου

2020-08-10

1. Σκόνη οξειδίου του ψευδαργύρου συσκευασία

Σκόνη οξειδίου του ψευδαργύρουneeds to be packed in double layers. The inner συσκευασία is made of polyethylene plastic film bags. The outer συσκευασία is made of plastic woven bags. The inner bag of the συσκευασία is tied with vinyl cord or other rope of equivalent quality, or sealed by other methods equivalent to it; the outer bag is sewn by a sewing machine, the stitching is firm, and there is no turning seam or jumper. It can also be packaged according to user requirements.


2. Μεταφορές Οξείδιο του ψευδαργύρουr

Οξειδωτική σκόνη ψευδαργύρουαπαιτείται για να φορτωθεί και να εκφορτωθεί με ασφάλεια, κατά τη μεταφορά, τη φόρτωση και την εκφόρτωση, και η σύγκρουση και η θραύση πρέπει να αποφεύγονται. Κατά τη μεταφορά, πρόληψη, θερμότητα και υγρασία. Απαγορεύεται αυστηρά η ανάμιξη με αλκαλικά και οξέα.

3. ΑποθήκευσηΟξείδιο του ψευδαργύρουr



Οξειδωτική σκόνη ψευδαργύρου should be stored in a ventilated, cool and dry warehouse to prevent rain and moisture. Mixed storage with alkali and acid products is strictly prohibited. Under the συσκευασία, transportation and storage conditions specified in this standard, the effective storage period of unopened Οξείδιο του ψευδαργύρουrείναι 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Μετά την ημερομηνία λήξης, οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος προτύπου. Εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτού του προτύπου, μπορεί να συνεχίσει να χρησιμοποιείται.