Ασφάλεια HPMC CAS NO.9004-65-3

2020-09-27

Ασφάλεια του HPMCCAS αριθ. 9004-65-3

1.Κίνδυνοι υγείας: 

HPMC CAS αριθ. 9004-65-3είναι ασφαλές και μη τοξικό.HPMC CAS αριθ. 9004-65-3μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πρόσθετο τροφίμων.HPMC CAS αριθ. 9004-65-3δεν έχει θερμότητα, δεν ερεθίζει την επαφή με το δέρμα και τους βλεννογόνους.HPMC CAS αριθ. 9004-65-3 θεωρείται γενικά ασφαλές.HPMC CAS αριθ. 9004-65-3 1 (100.000-200.000 ιξώδες), η επιτρεπόμενη ημερήσια πρόσληψη είναι 25mg, οι εργαζόμενοι πρέπει να φορούν προστατευτικό εξοπλισμό κατά τη λειτουργία.