Η επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση βαφής διαφορετικών χρωμάτων

2020-11-26

Tεπηρεάζει τη θερμοκρασία στην απόδοση βαφής διαφορετικών χρωμάτων

Η επίδραση της θερμοκρασίας στην απόδοση βαφής διαφορετικώνβαφέςείναι διαφορετικό.1) Γιαdirect βαφέςΜε υψηλό ρυθμό βαφής και καλή απόδοση διάχυσης, το πιο σκούρο χρώμα θα επιτευχθεί στα 60-70 „, αλλά ο ρυθμός βαφής θα μειωθεί πάνω από 90„ ƒ. Όταν αυτό το είδος βαφής είναι βαμμένο, προκειμένου να μειωθεί ο χρόνος βαφής, η θερμοκρασία βαφής είναι 80-90â ƒ. Μετά τη βαφή για ένα χρονικό διάστημα, η θερμοκρασία του υγρού βαφής θα μειωθεί σταδιακά και η βαφή στο υγρό βαφής θα συνεχίσει να βαφεί τις ίνες για να αυξήσει το ποσοστό πρόσληψης της βαφής.

2) For direct βαφέςwith a high degree of aggregation, slow dyeing rate, and poor diffusion performance, increasing the temperature can speed up the dye diffusion, increase the dyeing rate, and promote the exhaustion of the dye in the dyeing solution to increase the dyeing percentage.


The performance of βαφέςat different temperatures: During the regular dyeing time, the temperature at which the highest percentage of dye uptake is obtained is called the highest dye uptake temperature. According to the difference of the highest dyeing temperature, direct βαφέςare often divided into low-temperature βαφέςwith the highest dyeing temperature below 70℃, medium-temperature βαφέςwith the highest dyeing temperature of 70-80℃ and those with the highest dyeing temperature of 90-100℃. High temperature dyes. In production practice, cotton and viscose fiber knitted fabrics are usually dyed at around 95°C, while the dyeing temperature of silk knitted fabrics is relatively low, because too high temperature will damage the luster of the fiber, and the best dyeing temperature is 60-90°C. Therefore, appropriately lowering the dyeing temperature and extending the dyeing time are beneficial to production.