Ταξινόμηση των βαφών οξέος

2021-01-08

Ταξινόμηση τουόξινες βαφές

Όξινα χρώματαταξινομούνται σε ισχυρό οξύ, ασθενές οξύ, όξινα μέσα, βαφές συμπλοκών οξέων κ.λπ. ανάλογα με τη χημική δομή και τις συνθήκες βαφής τους.


1)Strong όξινες βαφές Η παλαιότερα ανεπτυγμένη όξινη βαφή απαιτεί βαφή σε ένα ισχυρό λουτρό όξινης βαφής. Έχει μια απλή μοριακή δομή, χαμηλού μοριακού βάρους, περιέχει σουλφονικό οξύ ή καρβοξυλικές ομάδες, έχει μικρή συγγένεια για το μαλλί και μπορεί να κινηθεί ομοιόμορφα στο μαλλί. Είναι ομοιόμορφα βαμμένο, οπότε ονομάζεται βαφή βαφής σε επίπεδα οξέος, αλλά η σκιά δεν είναι βαθιά, η αντοχή στο πλύσιμο είναι κακή και το μαλλί έχει υποστεί ζημιά κατά τη βαφή και το βαμμένο μαλλί αισθάνεται φτωχό. Όπως το Acid Red G.

2)Weak όξινες βαφές In strong όξινες βαφές, weak όξινες βαφές are formed by increasing the molecular weight, introducing groups such as arylsulfone groups, or introducing long carbon chains. The molecular structure is more complex, and it has a greater affinity for wool. It can dye wool in a weak acid medium without damage to the wool. The shade is darker and the fastness is improved, but the dyeing is uneven. Such as weak acid brilliant blue RAW (ie C.I. Acid Blue 80). 

3)Όξινη χρωστική ουσία After treated with certain metal salts (such as chromium salts, copper salts, etc.) as mordants, όξινες βαφές that form metal complexes on the fabric. Mordant dyeing procedures are more complicated, but dyes with better properties such as light fastness, washing fastness, and rubbing fastness can be obtained, such as acid mordant black T (ie C.I. mordant black 11).


4)Βαφές συμπλοκών οξέωνt is formed by complexing some όξινες βαφές with metals such as chromium and cobalt. It is soluble in water, and its dyed products have excellent light fastness and light fastness. Its dye matrix is similar to acid mordant dyes, but in the preparation of dyes, metal atoms have been introduced into azo dye molecules, and the ratio of metal atoms to dye molecules is 1:1, so it is also called 1:1 metal complex dye. There is no need to use mordant for dyeing. Such as acid complex yellow GR (ie C.I. Acid Yellow 99).