Παράγοντες που επηρεάζουν τη βαφή με άμεσες βαφές

2021-01-11

Επηρεάζοντας παράγοντες για τη βαφή μεάμεσες βαφές Άμεσες βαφέςέχουν υψηλή συγγένεια για τις ίνες κυτταρίνης και μπορούν να βαφτούν σε ουδέτερα ή ασθενή αλκαλικά μέσα. Οι βαφές πρωτεϊνών ινών γενικά πραγματοποιούνται σε ουδέτερο ή ασθενές οξύ μέσο.

Άμεσες βαφέςείναι πολύ ευαίσθητα στο οξύ, η προσθήκη οξέος μπορεί να το καθιζάνει. Μετά την άμεση βαφή, εάν υποστεί επεξεργασία με σταθεροποιητικό παράγοντα, οργανικό οξύ κ.λπ., η σταθερότητα μπορεί να βελτιωθεί.


Η βαφή απορροφάται από την ίνα στην επιφάνεια του διαλύματος και μετά διαχέεται συνεχώς στην άμορφη περιοχή της ίνας, σχηματίζοντας δεσμό υδρογόνου και συνδυασμό δύναμης van der Waals με το μακρομόριο ινών. Οι προερχόμενες βαφές του περιλαμβάνουν άμεσες ελαφρές βαφές και άμεσες βαφές αλατιού χαλκούάμεση βαφή(1) Η επίδραση της θερμοκρασίαςάμεση βαφή βαφής: natural pigments are greatly affected by temperature. For example, beet red is unstable above 60℃, so dyeing should not be carried out at high temperature. Factors affecting dyeing with environmentally friendly άμεσες βαφές (2) The influence of the pH value of the dyeing bath: Only by controlling the dyeing bath to dye under proper pH conditions can a higher equilibrium adsorption capacity be obtained. For example, Betarubin is unstable under alkaline conditions, so dyeing should be carried out under acidic conditions. One COO- in the pigment molecule can be combined with -H3N+ on the wool as a salt bond. The lower the pH of the dye bath, the more positive charges the wool has, the faster the dyeing rate and the higher the dye exhaustion rate. (3) The role of dispersant and stabilizer: some natural pigments are unstable and easy to change color, and stabilizers need to be added. Most natural dyes have relatively large relative molecular weights, which tend to reunite and hinder dyeing. However, anionic or non-ionic surfactants can be used to disperse the dye particles in the dye liquor to form a more stable dispersion system, which will increase the chance of contact between the fabric and the dye and increase the dyeing speed. The lower the water solubility of the dye, the more obvious the effect of dyeing with dispersant.